Despre Societatea de Insolventa BNS Insolvency IPURL

Societatea de Insolventa BNS INSOLVENCY IPURL s-a înființat în anul 2013 preluând portofoliul Cabinetului Individual de Insolventa Berneanu Nicoleta-Sofia (Cabinet înființat în anul 2009 și condus de Dna Avocat Berneanu Nicoleta-Sofia) și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolventa cu modificările și completările ulterioare. Titularul societății este Dna Avocat Berneanu Nicoleta-Sofia, membra a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolventa, fiind înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R., în cadrul Secțiunii II – Societăți profesionale, subsecțiunea II A – Societăți profesionale cu personalitate juridica, la numărul 126, având număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO 0672 și număr matricol 2A0672/22.02.2013.

Rezultatele activității desfășurate precum și experiența în domeniul insolvenței este redată de portofoliul format din peste 500 clienți (dosare închise sau pe rol).

Politica firmei este aceea de a asigura performanță, servicii de calitate, implicarea rapidă în probleme financiare, tehnice și juridice și găsirea soluțiilor ce se pretează pentru fiecare client în parte (în perioada de observație a debitoarei se identifică în fapt modalitatea de continuare a activității sau trecerea la faliment, susținerea continuității activității economice desfășurate de debitorii aflați în reorganizare judiciară, având totodată efecte benefice asupra mediului de afaceri, trecerea la starea de faliment urmând ca debitoarea să iți înceteze existenta).

Societatea noastră oferă de servicii de consultanță specializate, adaptate fiecărei situații în parte, tuturor firmelor ce se află într-un impas financiar. Noi oferim soluția optimă atât în ceea ce privește viitorul debitoarei în afaceri cât și interesul creditorilor în a-și recupera creanțele, urmând activități specifice:

 • Coordonarea și supravegherea operațiunilor în cadrul procedurii;
 • Identificarea și analizarea principalilor factori de risc;
 • Întocmirea situațiilor de încasări și plăți;
 • Întocmirea tabelului creanțelor și convocarea adunării creditorilor;
 • Identificarea posibilelor puncte de redresare economică și întocmirea planului de reorganizare;
 • Recuperarea creanțelor și reîntregirea patrimoniului societăților aflate în procedura insolvenței;
 • Inventarierea, expertizarea, auditarea și evaluarea patrimoniului deținut de societățile aflate în insolventa/reorganizare/faliment;
 • Conceperea strategiei și a planului de valorificare a activelor deținute de societățile aflate în insolventa/reorganizare/faliment;
 • Valorificarea activelor (aceasta se realizează în condițiile pieței, având la dispoziție o rețea de marketing eficienta) și distribuirea sumelor obținute către creditori, conform tabelului de creanțe;
 • Finalizarea și întocmirea bilanțului și a balanței finale de lichidare.

Totodata se acorda asistenta de specialitate în privința calculării impozitelor lunare și a întocmirii declarațiilor lunare/trimestriale/semestriale obligatorii – dacă debitoarea își desfășoară în continuare activitatea în perioada de observație – asigurarea îndeplinirii obligațiilor societății către Bugetul de Stat, unități bancare, furnizori, etc., identificarea principalelor probleme economico-financiare ale societății debitoare și încercarea de remediere a acestora prin întocmirea unui Plan de Reorganizare fiabil și realist, consultanta de specialitate pe partea de resurse umane – întocmirea documentației necesare modificării Contractelor Individuale de Munca în conformitate cu Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare, întocmirea Registrului de Evidenta al Salariaților și depunerea acestuia online.

Activitatea Societății de Insolventa BNS INSOLVENCY IPURL de bazează pe următoarele principii:

 • Performanta – întotdeauna tindem spre îmbunătățirea metodelor de lucru;
 • Diplomație – procedurile efectuate de personalul angajat în colaborarea cu terțe persoane sunt efectuate cu pricepere, tact, dexteritate și prudenta, evitându-se astfel situațiile conflictuale;
 • Integritate – respectam valorile morale și etice profesionale, onestitate perfecta, corectitudine, probitate, respect și transparenta fata de terții colaboratori;
 • Profesionalism – dosarele ce intra în portofoliul societății noastre sunt abordate sub toate aspectele ce se pretează, indiferent de terțele persoane participante (debitor, creditori, administratori, etc.), respectând prevederile legale în domeniu.

În condițiile finalizării activității cu rezultate deosebite se va analiza posibilitatea negocierii cu creditorii a unui onorariu de succes, ce va fi supus aprobării instantei. În situația în care debitorul nu are bunuri onorariul se va acorda din fondul de lichidare, pe baza devizului de lucrări aprobat de către instanta.

Avem convingerea ca oferta noastră profesionala întrunește intru-totul exigentele Dvs., fiind totodată onorați sa ne oferim serviciile.