Modificari aduse legii insolventei

Adaugat la:

Odata cu publicarea Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa ce a intrat in vigoare la data de 28.06.2014, ce abroga Legea 85/2006, au fost facute mai multe modificari ce le vom detalia in mai multe posturi.
Printre acestea amintim:

  • Reducerea valorii-prag a creantei detinute atat de debitor cat si de creditori de la 45.000 lei, la 40.000 lei;
  • Creantele salariale vor reprezenta minimum 6 salarii medii brute pe economie, in aceasta situatie salariatul avand dreptul de a cere deschiderea procedurii de insolventa a angajatorului;
  • Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, prin exceptie putand fi prelungit cu inca maxim 1 an;
  • La solutionarea contestatiei debitorului la cererea de deschidere a procedurii se va administra exclusiv proba cu inscrisuri;
  • Plafonarea cuantumului cautiunii in sarcina creditorului care solicita deschiderea procedurii: 10%, dar nu mai mult de 40.000 lei;
  • Repunerea in termen a cererilor de creanta ale creditorilor ce nu au fost notificati individual;
  • Reglementarea expresa a regimului juridic al creantelor admise in regim provizoriu;
  • Optiunea de inchidere a procedurii, chiar si in perioada de observatie, in cazul in care s-au stins creantele ce au facut obiectul deschiderii.

Vom detalia in posturile viitoare si noile termene procedurale precum si noile atributii si reguli pentru practicienii in insolventa.